Kundernes mening

Om undersøgelsen
Aage Wegener & Søn A/S’s (ÅW) kundetilfredshedsundersøgelse er udarbejdet i samarbejde med Business Performance Institute og Insight Incorporated. Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med i alt 85 privatkunder (29 pct.) og erhvervskunder (71 pct.), som ÅW har udført arbejde for indenfor de seneste 18 måneder.

Kundernes tilfredshed er meget høj
Kundeundersøgelsen viser, at langt størstedelen af kunderne er meget tilfredse med samarbejdet med ÅW, og det gælder både erhvervskunderne og de private kunder.
Den generelle tilfredshed ligger på et særdeles højt niveau, og mindre end 5 pct. af de adspurgte kunder er utilfredse med samarbejdet.

Direktør Mikkel Nüssler fra Insight Incorporated udtaler:
“Aage Wegener & Søn A/S punkterer på mange måder myten om den danske byggebranche, som medierne i flere år i brede vendinger har udstillet som arrogant, grådig, uprofessionel og decideret amoralsk. Undersøgelsen viser nemlig, at Aage Wegener & Søn A/S er særdeles dygtig til at indfri kundernes forventninger til både rådgivning, samarbejde og det endelige produkt.”

Troværdighed, godt håndværk og værdi for pengene
Undersøgelsen har vist, at ÅW har et særdeles godt image blandt kunderne. 
Således mener 19 ud af 20 kunder, at vi:

  • Er troværdige – holder det, vi lover kunden
  • Leverer rigtig godt håndværk
  • Er fleksible og lette at arbejde sammen med
  • Er meget kunde- og serviceorienterede
  • Leverer værdi for pengene

Det bevirker, at 19 ud af 20 kunder vil anbefale ÅW til andre, og undersøgelsen har vist, at den hyppigste måde ÅW får nye kunder på, netop er, at kunden er blevet anbefalet at kontakte ÅW.

Direktør Dan Grevelund Quelle, Business Performance Institute udtaler:
“Aage Wegener & Søn A/S har valgt at koncentrere sin aktivitet i og omkring Skanderborg, og det geografiske fokus stiller store krav til virksomhedens evne til at indfri kundernes forventninger. Med et lokalt fokus bliver antallet af kunder, man kan arbejde for, naturligvis mindre, og kunderne netværker og tale mere sammen lokalt. Derfor bliver hver enkelt kunde mere vigtig. I Aage Wegener & Søn A/S’s tilfælde bliver det lokale fokus en meget stor styrke, fordi man behandler sine kunder så godt, at de anbefaler virksomheden til andre”.

Noget at arbejde videre med
Undersøgelsen har også peget på en række områder, hvor ÅW kan blive bedre – bl.a. i den måde, ÅW laver mangelgennemgang og udbedring på. Kunderne er meget tilfredse med ÅW i forhold til at virksomheden påtager sig ansvaret for fejl og mangler, men flere kunder peger på, at ÅW ikke er hurtige nok til at udbedre de aftalte fejl og mangler. Dette område er et af de områder, ÅW skal arbejde på at forbedre.

Læs hele undersøgelsen som PDf ved at klikke HER.


Michael Nielsen i Skanderborg, Midtjylland, DK på Houzz
Top